วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024

ขนมไทยทานง่าย ที่มีสีสัน รูปร่างที่มีเอกลักษณ์ของขนมไทยน่ารับประทาน

ขนมไทยทานง่าย ความเป็นมาของขนมไทยที่น่ารู้

ขนมไทยทานง่าย ขนมไทย หมายถึงขนมหวานของไทยที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม และสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน แสดงความเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของไทย ที่มีความละเอียดอ่อน ประณีต สวยงาม ทั้งรูป รส กลิ่น จากวัตถุดิบ และกรรมวิธีการทำขนมไทย

เป็นอาหารที่คุณค่าทางโภชนาการ และมีเอกลักษณ์ คือมีรสหวานมัน มีกลิ่นหอม มีสีสัน และรูปลักษณ์ที่สวยงาม ซึ่งส่วนประกอบของอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบ คือพืชเป็นส่วนมาก เช่นข้าว น้ำตาลจากมะพร้าว หรืออ้อย สีจากส่วนประกอบของพืช เช่นสีดอกอัญชัน สีเขียวของใบเตย ขนมบางชนิดทำจากไข่เป็ด จะมีสีเหลืองทองของไข่ 

พ่อแม่ และครูควรฝึกให้เด็กรับประทานขนมไทย เพื่อเด็กจะได้ลิ้มลองรสชาติขนมไทยที่อร่อย และปลอดภัย เพราะส่วนผสมขนมไทยมาจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติ ได้สัมผัสความหอมหวานของกลิ่น ความงดงามของสี และรูปลักษณ์ ตลอดจนได้รู้จักกรรมวิธีทำขนมไทยที่ประณีตบรรจงและสวยงามด้วย

ส่วนขนมไทยที่ใช้ไข่เป็นส่วนประกอบนั้น เริ่มในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มาจากการคิดค้นของมารี กีมาร์ เดอ ปีนา หรือคนไทยเรียกว่าท้าวทองกีบม้า หญิงชาวโปรตุเกสภรรยาเชื้อสายญี่ปุ่น-โปตุเกสของเจ้าพระยาวิชชาเยนทร์ กงสุลประจำไทยสมัยนั้น เธอได้คิดประดิษฐ์ทำทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขุน ฝอยทอง แล้วสอนให้คนไทยทำต่อไปอย่างแพร่หลายจนมาถึงปัจจุบันนี้

ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการพิมพ์ตำราอาหารออกเผยแพร่ รวมถึงตำราขนมไทยด้วย จึงนับได้ว่าวัฒนธรรมขนมไทย มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรก ตำราอาหารไทยเล่มแรก คือแม่ครัวหัวป่าก์ ปัจจุบันขนมไทยยังคงทำรับประทานทั้งในครัวเรือน และขายเป็นอาชีพ

ขนมไทยสะท้อนถึงภูมิปัญญาไทย และสืบสานต่อมาถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยสะท้อนถึงวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของคนไทย อนุรักษ์ขนมไทยไว้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อไป ขนมไทยเป็นงานที่ใช้ฝีมือประดิษฐ์ รูปแบบ ใช้ความคิดนำวัตถุดิบ จากธรรมชาติมาปรุงแต่ง เป็นขนมที่อร่อย และให้คุณค่าทางโภชนาการได้อย่างดี

ขนมไทยทานง่าย
ขนมไทยทานง่าย

มีสูตรการทำขนมไทยที่หาทานได้ง่าย และสร้างรายได้

มาทำขนมไทยอร่อยๆ ทานกันเรามีสูตรการทำขนม และความอร่อย หอมหวาน มีหลายอย่างมาดู และลองทำกันได้ สไตล์ไทยๆ กับเพราะบางเมนูก็เป็นขนมไทยที่หากินยาก หรือใครอยากเอาสูตรไปทำขาย ก็รับรองว่าได้กำไรงามๆ กันทีเดียว ขนมไทยลูกชุบ

วิธีทำก็ง่าย แถมไม่ต้องใช้เตาอบให้ยุ่งยาก แบบขนมฝรั่งขนมหวานไทยสามารถแบ่งได้ 7ประเภท ประกอบด้วยขนมกวน ขนมนึ่ง ขนมเชื่อม ขนมทอด ขนมอบ และขนมต้ม ซึ่งรายละเอียดของขนมชนิดต่างๆ ดังนี้

1.ขนมไทยประเภทเชื่อม เป็นการนำวัตถุดิบมาต้มกับน้ำตาลให้ความหวาน เช่นทองหยอด ทองหยิบ ฝอยทอง เม็ดขนุน กล้วยเชื่อม จาวตาลเชื่อมเป็นต้น

2.ขนมไทยจากการอบ ใช้ความร้อนทำให้ขนมสุก ขนมจะมีลักษณะแห้ง และกรอบ เช่นขนมกลีบลำดวน ขนมทองม้วน สาลี่แข็ง ขนมครก ขนมเบื้องเป็นต้น

3.ขนมไทยประเภทกวน ใช้กะทะกวนขนม จากน้ำเหลวๆ จนงวด และใส่ลงพิมพ์ เช่นตะโก้ ขนมลืมกลืน ขนมเปียกปูน ขนมศิลาอ่อน ข้าวเหนียวแดง ข้าวเหนียวแก้ว และกะละแมเป็นต้น

4.ขนมไทยประเภททอด นำวัตถุดิบลงกะทะ น้ำมันทำให้สุก เช่นกล้วยทอด ข้าวเม่าทอด ขนมกง ขนมค้างคาว ขนมฝักบัว ขนมนางเล็ด เป็นต้น

5.ขนมไทยจากการอบ ใช้ความร้อนทำให้ขนมสุก ขนมจะมีลักษณะแห้ง และกรอบ เช่นขนมกลีบลำดวน ขนมทองม้วน สาลี่แข็ง ขนมครก ขนมเบื้องเป็นต้น

6.ขนมไทยประเภทต้ม เป็นการนำวัตถุดิบมาต้มให้สุก เช่นขนมถั่วแปบ ขนมเปียกปูกะทิสด ขนมต้ม ขนมเหนียว ขนมเรไร สาคูบัวลอยมะพร้าวอ่อนกะทิสด กล้วยบวชชีเป็นต้น

7.ขนมไทยประเภทนึ่ง ใช้ความร้อนจากไอน้ำ ทำให้ขนมสุก เช่นช่อม่วง ขนมชั้น ข้าวต้มผัด สาลี่อ่อน สังขยา ขนมกล้วย ขนมตาล ขนมใส่ไส้ ขนมเทียน ขนมน้ำดอกไม้เป็นต้น

ขนมไทยทานง่ายแต่ละภาค มีขนมที่แต่ต่างกันมาดูกันว่าจะน่ากินแค่ไหน

ประเทศไทยมี4ภาคใหญ่ๆ คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคอีสาน ขนมของแต่ละภาค ก็จะมีความแตกต่างกัน ตามวัตถุดิบ ที่ได้มากในแต่ละภูมิภาค และประเพณี ที่นิยมในท้องถิ่นนั้นๆ ขนมของภาคต่างๆ ในประเทศไทยมีรายละเอียด ดังนี้

ขนมหวานชาวภาคกลาง จะทำจากข้าวเจ้าเป็นส่วนมาก เช่นข้าวตัง นางเล็ด ข้าวเหนียวมูน ขนมกลีบลำดวน ลูกชุบ หม้อข้าวหม้อแกง ฝอยทอง ทองหยิบ ขนมตาล ขนมกล้วย ขนมเผือกเป็นต้น

ขนมหวานชาวอีสาน จะเป็นขนมที่ทำกันง่ายๆ ไม่พิถีพิถันมาก ทำจากแป้ง และข้าวเหนียวเป็นหลัก เช่นข้าวจี่ ข้าวโป่ง ข้าวต้มมัด กระยาสารท ข้าวทิพย์ ข้าวยาคูเป็นต้น

ขนมหวานของชาวใต้ นิยมทำขนม เช่นขนมลา ขนมพอง ข้าวต้มห่อด้วยใบกะพ้อ ขนมลูกสะบ้า ขนมดีซำ ขนมเจาะหู ขนมไข่ปลา ขนมแดง ใช้ในงานประเพณีสารทเดือนสิบ ตัวอย่างขนมของชาวใต้ เช่นขนมหน้าไข่ ขนมฆีมันไม้ ขนมจู้จุน ขนมคอเป็ด ขนมคนที ขนมกอแหละ ขนมก้านบัว ข้าวเหนียวเชงา ข้าวเหนียวเสือเกลือก ขี้หมาพองเช ขนมดาดา ขนมกรุบ ขนมก้องถึ่ง

ขนมหวานของชาวภาคเหนือ จะผูกพันกับพิธีกรรม และมักทำจากข้าวเหนียว ใช้วิธีการต้มเป็นหลัก เช่นขนมเทียน ขนมวง ข้าวต้มหัวหงอก ขนมใส่ไส้ ขนมปาด ข้าวเหนียวแดง ข้าวแตน ข้าวแต๋น ขนมเกลือเป็นต้น

ขนมไทยทานง่าย ยังมีความหมายดีๆที่น่าสนใจ

ขนมไทยถือเป็นอาหารหวานที่ขาดไม่ได้สำหรับงานแต่งแบบไทย ที่นิยมนำไปใช้ประกอบเป็นเครื่องคาวหวาน สำหรับถวายพระ หรือเลี้ยงแขกในงาน ซึ่งขนมไทยต่างๆ ที่ใช้ในงานนั้น มักจะแฝงไว้ด้วยความหมายดีๆ อันเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตคู่

สำหรับว่าที่บ่าวสาวคู่ไหนที่จะจัดพิธีแบบไทย แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกขนมไทยชนิดไหนมาใช้เลี้ยงแขก และเสริมมงคลเรื่องความรักดี ขนมไทยความหมายดี เสริมมาแนะนำ

จ่ามงกุฎ หมายถึงอยู่ตำแหน่งสูงสุดเสมือนมงกุฎ ซึ่งแสดงถึงความมีเกียรติยศชื่อเสียง สมัยก่อนนิยมใช้เป็นของขวัญอวยพร เมื่อได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน ปัจจุบันนิยมใช้ประกอบเครื่องคาวหวานในงานแต่ง

ทองหยิบ เป็นขนมไทยที่จับจีบเหมือนกลีบดอกไม้ เมื่อเสร็จดูงามคล้ายดอกไม้สีทอง นิยมใช้ในงานมงคล หรือใช้เป็นขนมอวยพร เพื่อสื่อความหมายถึง ความร่ำรวย มั่งคั่ง หยิบจับการงานใดๆ ก็เป็นเงินเป็นทอง และชีวิตคู่รุ่งเรือง

เสน่ห์จันทร์ เป็นขนมที่ปั้นเป็นลูกกลมสีเหลืองเหมือนผลของลูกจันทร์ และปรุงด้วยผลจันทร์ป่น เพื่อจะได้มีกลิ่นหอม สื่อความหมายถึงการเป็นที่รักของทุกคน ไปไหนก็มีแต่คนรักใคร่ และความมีเสน่ห์ bet22ทดลองเล่น

ขนมถ้วยฟู เป็นขนมที่มีกลิ่นหอม นิยมใช้ในงานมงคลต่างๆ เมื่อนำมาใช้ในพิธีแต่งงาน เชื่อกันว่าเป็นสิริมงคล และความเจริญก้าวหน้าของชีวิตคู่ หรืออวยพรให้รุ่งเรือง เฟื่องฟูเหมือนขนมถ้วยฟูนั่นเอง

ขนมไทยทานง่าย ยังเป็นขนมที่ยอมรับของทุกระดับชนชั้น

ขนมไทยเป็นขนมหวานที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน คือมีความละเอียดอ่อนประณีตในการเลือกสรรวัตถุดิบ วิธีการทำที่พิถีพิถัน รสชาติอร่อยหอมหวาน สีสันสวยงาม รูปลักษณ์ชวนน่ารับประทาน

ตลอดจนกรรมวิธีที่ประณีตบรรจง ในสมัยก่อนขนมไทยจะทำเฉพาะเวลามีงานสำคัญเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นในงานเทศกาล งานประเพณี งานทางศาสนา หรือการประกอบพิธีกรรมต่างๆ

รวมถึงขนมจากต่างชาติ ที่เข้ามาโดยผ่านความสัมพันธ์ทางการเมือง ก็ถูกดัดแปลงให้มีรูปรส กลิ่นที่หอม ลักษณะเป็นแบบไทยๆ โดยแท้จริงแล้ว ขนมไทยแท้ๆ จะมีส่วนประกอบเพียงสามอย่างคือ แป้ง น้ำตาล มะพร้าว เป็นต้น