ที่มาขนมชั้น รู้จักขนมชั้น รู้จักประวัติความเป็นมาขนมชั้นของไทย

ที่มาขนมชั้น รู้จักขนมชั้น รู้จักประวัติความเป็นมาขนมชั้นของไทย

ที่มาขนมชั้น รู้จักขนมชั้น ขนมของประเทศกับที่มาของขนมชั้น

ที่มาขนมชั้น

ที่มาขนมชั้น รู้จักขนมชั้น เป็นขนมไทยโบราณ มีลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยม เรียงตัวกันเป็นชั้น ๆ ส่วนใหญ่มักทำเป็นสีเขียวจากน้ำใบเตย และทำเป็นชั้นสูงสุด 9 ชั้น เพราะถือเป็นเลขมงคล มักใช้ทำเป็นขนมหวานสำหรับในงานมงคลเช่น

งานบุญขึ้นบ้านใหม่ งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลาให้ญาติผู้ล่วงลับ โดยเชื่อกันว่า หากทำออกมารับประทาน จะนำพาความสุข ความเจริญก้าวหน้ามาให้แก่ผู้ทำ และผู้รับประทานยิ่ง ๆ ขึ้น จนบางท้องที่ ตั้งชื่อให้เป็นสิริมงคลมากขึ้นเป็น ขนมชั้นฟ้า เลยทีเดียว

สำหรับที่มาของ ขนมชั้น มาจากไหน ไม่ปรากฏแน่ชัดว่า ใครเป็นคนประดิษฐ์คิดค้นขึ้น แต่หากดูในประเทศอาเซียน ก็พบว่ามีการทำขนมชั้นเช่นกัน ไม่ว่าจะในมาเลเซีย อินโดนีเซีย โดยในมาเลเซีย เมนูของหวานไทยง่ายๆ

เรียกขนมชั้นว่า ขนม Kueh Lapis มักนิยมทำออกมาในช่วงเทศกาลตรุษจีน หรือ เทศกาลฮารีรายอ ทั้งนี้ มีการสันนิษฐานว่า ขนมชั้น อาจได้รับอิทธิพลมาจากชาวดัชต์หรือเนเธอร์แลนด์ ที่เคยปกครองอินโดนีเซีย

ทำให้วิธีการทำขนมชั้นถูกถ่ายทอด จนเป็นที่แพร่หลายในภูมิภาคเอเชีย โดยวิธีการทำ ได้เปลี่ยนจากการอบเป็นการนึ่งแทน ซึ่งเป็นวิธีการทำอาหารที่นิยมมากกว่าในประเทศแถบนี้ จึงทำให้ขนมชั้น มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Steamed layer cake

ibcsbet ไฮโลสูงต่ำ

แจก เมนูของหวานไทยง่ายๆ

ไม่มีหมวดหมู่